Trang chủ

Đầm trấu

Trả lời: Tầng điện ly của trái đất và bầu khí quyển tạo thành một trường tĩnh điện rất lớn (điện trường tự nhiên), nó là rất quan trọng cho sự sống còn của con người và sinh vật, tất cả các hiện tượng sinh lý con người có liên hệ chặt chẽ với trường tĩnh điện này…

Trả lời: Là một loại thiết bị trị liệu sử dụng điện trường cao áp để làm thay đổi sự phân bố điện ích trong cơ thể để tăng cường lưu thông máu và điều chỉnh trạng thái của máu từ trạng thái có tính axit không lành mạnh…

Liên hệ với chúng tôi