GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thì đã có nhiều trang thiết bị y tế ra đời và hỗ trợ quan trọng vào ngành y tế phục vụ trực tiếp hoặc hỗ trợ quan trọng trong quá trình khám, chữa bệnh. Trang thiết bị y tế hiện nay có hai luồng chính là luồng sản xuất trong nước và luồng nhập khẩu nhưng với nền kinh tế hiện nay của nước ta thì sản phẩm trang thiết bị y tế về máy móc hiện đại chủ yếu là được nhập khẩu từ nước ngoài về còn ở trong nước sản xuất các loại thiết bị y tế đơn giản. Theo quy định trước khi trang thiết bị y tế được bán ra thị trường thì phải đăng ký lưu hành.
Như vậy, bất kỳ sản phẩm nào là trang thiết bị y tế trị liệu bằng điện cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế tại Việt Nam thì mới xác định được liệu sản phẩm đó có đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn đối với Người Việt Nam hay không.
Sau thời gian 03 năm kiểm tra thực tế dưới sự giám sát kiểm tra của các cơ quan và cá nhân.
Sản phẩm MEDIC M14000SX đã nhận được hồ sơ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA THIẾT BỊ Y TẾ ( Theo yêu cầu của bộ y tế Việt Nam – theo 98/2021/NĐ-CP ).